Một loài thực vật alen A quy định...

Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen ...

0
Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lai P: AA x aa thu được các hợp tử F1. Sử dụng côsixin tác động lên các hợp tử F1, sau đó cho phát triển thành các cây F1. Cho các cây F1 tứ bội tự thụ phấn, thu được F2 . Cho tất cả các cây F2 tự thụ phấn, thu được F3. Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F3
77 cây hoa đỏ: 4 cây hoa trắng. 71 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. 61 cây hoa đỏ: 11 cây hoa trắng. 65 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
65 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng.

Gửi 1 năm trước

1
Làm s ra v giúp với – Nguyen Jame1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP