Một con lắc đơn gồm vật nặng khối...

Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m gắn với dây treo có chiều d...

3
Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m gắn với dây treo có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng là ${{\alpha }_{0}}={{60}^{0}}$ rồi thả nhẹ. Lấy $g=10\,\,{m}/{{{s}^{2}}}\;$. Bỏ qua mọi ma sát. Độ lớn gia tốc của vật khi độ lớn lực căng dây bằng trọng lượng là:
$0\,\,{{{m}/{s}\;}^{2}}$${10\sqrt{5}}/{3}\;\,\,{{{m}/{s}\;}^{2}}$${10}/{3}\;\,\,{{{m}/{s}\;}^{2}}$${10\sqrt{6}}/{3}\;\,\,{{{m}/{s}\;}^{2}}$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${10\sqrt{6}}/{3}\;\,\,{{{m}/{s}\;}^{2}}$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP