Một con lắc lò xo có khối lượng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một con lắc lò xo có khối lượng của vật ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một con lắc lò xo có khối lượng của vật nặng m = 1,2 kg, dđđh theo phương ngang với phương trình: x =
10cos(5t +2π/3) cm. Độ lớn của lực đàn hồi tại thời điểm t = π/5 s là:
A. 1,5 N;

B.3 N;

C. 150 N;

D. 300 N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP