Một con lắc lò xo treo thẳng đứng...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A. 12 cm và 4 cm.

B. 15 cm và 5 cm.

C. 18 cm và 6 cm.

D. 8 cm và 4 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP