Một máy biến áp lí tưởng có số...

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây và điện áp hiệu dụng hai đầu ...

0
Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là N1, N2, U1 và U2. Hệ thức đúng là
\[\frac{{{N}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{U}_{1}}}{{{N}_{2}}}\].\[\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=\frac{{{U}_{2}}}{{{U}_{1}}}\].\[\frac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\].\[\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\].

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}=\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}\].

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP