Một mối hàn của một cặp nhiệt điện...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Một mối hàn của một cặp nhiệ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động αT được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 5000 C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là 6 mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là
A. 125.10-6 V/K. B. 25.10-6 V/K.
C. 125.10-7 V/K. D. 6,25.10-7 V/K.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C đúng nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP