Một trong những ý nghĩa sự ra đời...

Một trong những ý nghĩa sự ra đời ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm ...

0
Một trong những ý nghĩa sự ra đời ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 là
thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. là mốc đánh dấu chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam. chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn thành trưởng thành. chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP