Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào...

Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt...

4
Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đồng nào dưới đây?
Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. Để lại bài học quý về xây dựng khối liên minh công - nông, Đề ra những mục tiêu và hình thức đấu tranh mới. Tổ chức các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Phương pháp: phân tích, đánh giá.
Cách giải:
- Từ 1930 – 1931: các hình thức đấu tranh như mít tinh, biểu tình, thị uy đến đấu tranh vũ trang để tấn công địch, ....
- Từ 1939 - 1945: biểu tình, khởi nghĩa vũ trang, thành lập chính quyền ở nhiều địa phương, phá kho thóc,..
> Phong trào cách mạng 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đồng là đều sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt. Chọn đáp án: A
Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP