Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân...

Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Mỹ phát động...

0
Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Mỹ phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Mỹ trở thành nước giàu mạnh nhất, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử. Liên Xô có ảnh hưởng ngày càng lớn ở châu Âu và châu Á. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới, từ Đông Âu đến châu Á. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Phương pháp: sgk 12 trang 58, suy luận.
Cách giải: Những nguyên nhân sâu xa đưa đến mâu thuẫn Đông Tây và sự khởi đầu Chiến tranh lạnh đó là mâu thuẫn về mục tiêu và chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô:
- Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.
- Mĩ chống phá Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng.
> Mĩ lo ngại trước sự ảnh hưởng của Liên Xô cùng những thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân
các nước Đông Âu, đặc biệt là sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới nối liền từ Âu sang Á. Chọn đáp án: D
Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP