Tiến hành đấu tranh chính trị phát triển...

Tiến hành đấu tranh chính trị, phát triển lên khởi nghĩa, chiến tranh...

0
Tiến hành đấu tranh chính trị, phát triển lên khởi nghĩa, chiến tranh giải phóng là sự phát triển của phong trào đấu tranh nào dưới đây ở Việt Nam?
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam (1954- 5975). Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài năm 1945-1946.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
Phương pháp: liên hệ.
Cách giải:
- Đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng: 1954 – 1959.
- Phát triển lên khởi nghĩa: 1960 (phong trào Đồng Khởi).
- Chiến tranh giải phóng: các chiến thắng quân sự đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ và chiến thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Chọn đáp án: B
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam (1954- 5975).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP