Một vật dao động điều hòa dọc theo...

Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố...

0
Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật.Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là
\[t+\frac{2\Delta t}{3}\]\[t+\frac{\Delta t}{4}\]\[t+\frac{\Delta t}{3}\]\[t+\frac{\Delta t}{6}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[t+\frac{\Delta t}{6}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP