Một vật dao động điều hoà khi đi...

Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năn...

0
Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn lần lượt là 10 cm/s và 100 cm/s2. Chu kì biến thiên của động năng là
$\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{10}}$ s.\[\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{5}}\] s.\[\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{20}}\] s.\[\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{4}}\] s.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}{\text{10}}$ s.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP