Một vật tham gia đồng thời hai dao...

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tầ...

0
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=3\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)cm\] và \[{{x}_{2}}=7\cos \left( 10\pi t+\frac{13\pi }{6} \right)\,cm\]. Dao động tổng hợp có phương trình là
\[x=4\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\]\[x=10\cos \left( 10\pi t+\frac{7\pi }{3} \right)\,cm\]\[x=10\cos \left( 20\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\]\[x=10\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[x=10\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP