Chiếu một tia sáng với góc tới i...

Chiếu một tia sáng với góc tới i = 300 đi từ thủy tinh ra ngoài không...

0
Chiếu một tia sáng với góc tới i = 300 đi từ thủy tinh ra ngoài không khí. Cho biết suất của thủy tinh \[n=\sqrt{2}\]. Góc khúc xạ của tia sáng bằng
20,7027,50450Giá trị khác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
450

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP