Một mạch dao động gồm một cuộn cảm...

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm \[L=\frac{2}{\pi }mH\] và \[C=\fra...

0
Một mạch dao động gồm một cuộn cảm \[L=\frac{2}{\pi }mH\] và \[C=\frac{0,8}{\pi }\mu F\]. Tìm tần số riêng của dao động trong mạch
12,5 kHz.10 kHz.20 kHz.7,5 kHz.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
12,5 kHz.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP