Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω...

Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có đi...

0
Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là \[\frac{12}{7}A\]. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là
1,2 A.1 A.0,83 A.0 A.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
A

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
1 A.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP