Mr Ramirez ------- as chief executive officer at...

Mr. Ramirez ------- as chief executive officer at Hans Oil & Gas Inc....

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
has served

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP