Mr Ramirez ------- as chief executive officer at...

Mr. Ramirez ------- as chief executive officer at Hans Oil & Gas Inc....

-1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
has served

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP