Mr Simpkims is the big ______ in the...

Mr. Simpkims is the big ______ in the company as he has just been pro...

0
Mr. Simpkims is the big ______ in the company as he has just been promoted to the position of Managing Director.
breadmeatcheeseapple

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cheese

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP