Mrs Sullivan is a very generous lady She...

Mrs Sullivan is a very generous lady. She has given most of her wealt...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
mean

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP