“Muốn được giải phóng các dân tộc chỉ...

“Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng...

0
“Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân minh” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau sự kiện nào ?
Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai. Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.Đọc bản Luận cương của Lênin.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP