______ Nam Cao is a realistic writer but...

______, Nam Cao is a realistic writer, but he still used a lot of rom...

0
______, Nam Cao is a realistic writer, but he still used a lot of romance in his stories.
On my partOn the wholeOn the contraryOn the other hand

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
On the whole

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP