Henry is talking to his mother -Henry: “...

Henry is talking to his mother.-Henry: “ I've passed my driving test”...

0
Henry is talking to his mother.
-Henry: “ I've passed my driving test”.
-His mother: “ _______”.
All right.That's too bad.That's a good idea.Congratulations!

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Congratulations!

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP