We are a very close- knit family ...

We are a very close- knit family.

0
We are a very close- knit family.
need each other.are close to each other.have very close relationship with each other.are polite to each other.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
have very close relationship with each other.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP