“A motorbike knocked Ted down” - “________ ”...

“A motorbike knocked Ted down” - “________ ”

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Poor him!

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP