They had invited over one hundred guests _______...

They had invited over one hundred guests, _______.

0
They had invited over one hundred guests, _______.
not any of whom I knewI did not know any of whomI knew none of whonone of whom I knew

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
none of whom I knew

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP