Not only _______ to determine the depth of...

Not only _______ to determine the depth of the ocean floor, but it is...

0
Not only _______ to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil.
seismology is usedis seismology usedusing seismologyto use seismology

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
is seismology used

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP