Nền kinh tế tri thức được dựa trên...

Nền kinh tế tri thức được dựa trên

0
Nền kinh tế tri thức được dựa trên
tri thức và kinh nghiệm cổ truyền.kỹ thuật và kinh nghiệm cổ truyền.công cụ lao động cổ truyền.tri thức, kỹ thuật và công nghệ cao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tri thức, kỹ thuật và công nghệ cao.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP