Never before ______ as rapidly as during the...

Never before ______ as rapidly as during the last decades.

0
Never before ______ as rapidly as during the last decades.
technology is developinghas technology developedtechnology has developedhas developed technology

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
has technology developed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP