Ngày 13-8-1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng...

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào đã thông qua q...

0
Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào đã thông qua quyết định quan trọng nào dưới đây?
Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. Chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.Thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.

2 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
c

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP