Nguyên nhân có tính quyết định nhất đưa...

Nguyên nhân có tính quyết định nhất đưa tới thắng lợi của cuộc kháng ...

0
Nguyên nhân có tính quyết định nhất đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) là gì?
Tỉnh đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự ủng hộ giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dânToàn quân, toàn dân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP