Hội nghị Trung ương lần thứ 8 5-1941...

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) xác định hình thái cuộc khởi n...

0
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyên ở nước ta là
kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.đi từ đầu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang,khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP