Mục tiêu chung trong cuộc đấu tranh của...

Mục tiêu chung trong cuộc đấu tranh của nhân lần Mĩ Linh sau Chiến tr...

0
Mục tiêu chung trong cuộc đấu tranh của nhân lần Mĩ Linh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
đòi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.đấu tranh giải phóng dân tộc.đánh đổ nên thống trị thực dân cũ. đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP