Từ sự sụp đổ của chế độ XHCN...

Từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút r...

0
Từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay?
Thực hiện chính sách "đóng cửa" nhằm hạn chế những ảnh hưởng từ bên ngoài. Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính trị. Cải tổ, đổi mới về kinh tế - xã hội trước tiên, sau đó mới đến cải tổ về chính trị. Xây dựng nền kinh tế thị trường TBCN để phát triển nền kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính trị.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP