Việt Nam Quốc dân đảng là một chính...

Việt Nam Quốc dân đảng là một chính đảng chính trị đại diện cho giai ...

0
Việt Nam Quốc dân đảng là một chính đảng chính trị đại diện cho giai cấp nào?
Công nhân. Tiểu tư sản, tư sản, địa chủ. Tiểu tư sản. Tư sản dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tư sản dân tộc.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP