Các cuộc cách mạng khoa học - kĩ...

Các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra trong lịch sử đều nhằm...

0
Các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra trong lịch sử đều nhằm mục đích gì?
Giải quyết vấn đề bùng nổ dân số và ô nhiễm môi trường sinh thái. Giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. Giải quyết những đòi hỏi từ quá trình sản xuất của con người.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống, sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP