Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930...

Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930, có tính chất quyết định cho những b...

0
Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930, có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam sau này là
phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. thành lập mặt trận dân tộc thống nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP