Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong...

Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là

0
Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là
ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ CNXH trên phạm vi thế giới. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế. xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP