Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng...

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (đầu năm 1930) đã thông qua

0
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (đầu năm 1930) đã thông qua
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng.Chương trình hành động của Đảng. Luận cương chính trị của Đảng.Chính cương, Sách lược của Đảng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP