Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân...

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào d...

0
Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 là
đánh đổ đế quốc để giành độc lập dân tộc. giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân. đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ. đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP