Phong trào dân chủ 1936-1939 mang tính chất...

Phong trào dân chủ 1936-1939 mang tính chất dân tộc sâu sắc chủ yếu vì

0
Phong trào dân chủ 1936-1939 mang tính chất dân tộc sâu sắc chủ yếu vì
mục tiêu đấu tranh quyền dân chủ nhưng cũng là quyền lợi của dân tộc. đối tượng cách mạng là bọn phản động thuộc địa.lực lượng đấu tranh là đông đảo quần chúng nhân dân.là bước chuẩn bị lực lượng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau này.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
là bước chuẩn bị lực lượng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc sau này.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP