Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận...

Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những lu...

0
Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920)?
Kết hợp vấn đề dân tộc và thời đại. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. Kết hợp cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP