Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự...

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ ng...

0
Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu (1989-1991) là
không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kỹ thuật tiên tiến.đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.sự chống phá của các thế lực thù địch.không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kỹ thuật tiên tiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kỹ thuật tiên tiến.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP