Nhận định nào dưới đây không đúng về...

Nhận định nào dưới đây không đúng về nền nông nghiệp của các nước Đôn...

0
Nhận định nào dưới đây không đúng về nền nông nghiệp của các nước Đông Nam Á?
Có thế mạnh về cây công nghiệp. Có truyền thống về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất. Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP