Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP...

Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1...

0
Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985- 2010 (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1990

1995

2000

2005

2008

2010

Xuất khẩu

27,4

62,1

148,8

249,2

762,0

1430,7

1577,8

Nhập khẩu

42,3

53,3

132,1

225,1

660,0

1132,6

1396,2

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình xuất, nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1985 - 2010?
Cán cân xuất nhập khẩu luôn âm (nhập siêu).Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu.Cán cân xuất nhập khẩu luôn dương (xuất siêu).Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu tăng liên tục.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu tăng liên tục.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP