Sự đa dạng về dân tộc của hầu...

Sự đa dạng về dân tộc của hầu hết các nước Đông Nam Á không có tác độ...

0
Sự đa dạng về dân tộc của hầu hết các nước Đông Nam Á không có tác động nào sau đây về mặt văn hóa, xã hội?
Sự thuần nhất trong ngôn ngữ, phong tục tập quán.Sự đa dạng, độc đáo trong sinh hoạt.Sự phức tạp trong đời sống chính trị, tôn giáo.Sự năng động trong lối sống của dân cư.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự thuần nhất trong ngôn ngữ, phong tục tập quán.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP