Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên...

Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là?

0
Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là?
Giải quyết mọi công việc hành chính của Liên Hiệp Quốc.Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới,Giải quyết kịp thời những việc bức thiết của nhân loại: nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm môi trường.Tất cả các nhiệm vụ trên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới,

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP