Nội dung nào sau đây không có trong...

Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?

0
Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?
Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP