Đâu không phải là vấn đề cấp bách...

Đâu không phải là vấn đề cấp bách đặt ra tại Hội nghị I-an-ta của các...

0
Đâu không phải là vấn đề cấp bách đặt ra tại Hội nghị I-an-ta của các nước Đồng minh?
Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh.Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.Phân chia thành quả chiến tranh giữa các nước thắng trận. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP