Đông Dương Cộng sản đảng ra đời từ...

Đông Dương Cộng sản đảng ra đời từ tổ chức nào?

0
Đông Dương Cộng sản đảng ra đời từ tổ chức nào?
Tân Việt Cách mạng đảng.Việt Nam Quốc dân đảng.Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng.Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP