Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946 v...

0
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí Hiệp định Sơ bộ 6 – 3 – 1946 với Chính phủ Pháp đã thể hiện sự
lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.lựa chọn chiến lược của Đảng ta trong việc phân hoá kẻ thù.đánh giá cao về kẻ thù và tình hình cách mạng Việt Nam .nhận định tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP